Reference

Rok 2009
Budova městského úřadu Jeseník
Skladová hala JMA Hodonín
Stavební úpravy dětského hřiště na ulici Valtická v Brně, Vinohradech
Školicí středisko firmy CONEO
Muzeum místních tradic a vinařství
"PASTELKY" - zateplení MŠ Miroslav
Revitalizace veřejného prostranství v Ochozi u Brna
Požární zbrojnice - rekonstrukce, Pečín


Rok 2008
"ZAHRADA" - střed města Hrušovany nad Jevišovkou
Cykloodpočívadlo Osoblaha
Revitalizace náměstí Svobody a ulice Míru, Chropyně
Studie úprav veřejných ploch v Kobylí

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]Realizovaný projekt

Skladová hala JMA Hodonín

Skladová hala JMA Hodonín

Investor: JMA, s.r.o., Lipová alej 1,695 01 Hodonín

Rok zpracování: 2009

Předmět díla: Studie.
Předmětem studie je skladovací hala s blokem šaten a objekt garáží, který na jižní straně haly navazuje. Studie bude předložena ve dvou variantách: 1/ Stávající skladovací hala bude zrekonstruována (oprava střechy, pláště budovy, nová podlaha). Blok šaten zůstane zachován. Objekt garáží může a nemusí být zachován. 2/ Stávající hala bude zdemolována a na jejím místě vyroste nová skladovací hala. Blok šaten zůstane zachován a bude začleněn do nové budovy. Objekt garáží bude zdemolován a nová hala bude prodloužena i na jeho místo. Hala bude vybavena pouze El., MaR, sprinklery, tepelnými clonami u vrat a bezpečnostními kamerami. Halu není potřeba vytápět.
Součástí obou variant byl cenový odhad investičních nákladů

Copyright © 2008 - 2009, EKOENGINEERING CZ, s.r.o.