Reference

Rok 1994
Odsávací systém pro kotelnu Elektrárny Dětmarovice, dodávka technologie
Projektová dokumentace pro stavební řízení stavby odprášení spalin Teplárny Přerov
Snížení emisí oxidu dusíku ve spalinách Teplárny Otrokovice metodou selektivní nekatalické redukce, dodávka stavby na klíč v konzorciu s firmou IVO International, Finsko
Rok 1993-97
Snížení emisí oxidů dusíku pro čtyři bloky elektrárny Dětmarovice, kompletní česká část dodávky technolog. nízkoemisního spalovacího systému
Rok 1993
Úvodní projekt odprášení a odsíření spalin Teplárny Přerov
Rok 1992
Marketingová studie v oblasti energetiky a životního prostředí
Podniková plynová kotelna, dodávka technologie
Rok 1992-1993
Suché odpopílkování 4 bloků 200MW Elektrárny Chvaletice, dodávka stavby na klíč

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]Realizovaný projekt

Snížení emisí oxidu dusíku ve spalinách Teplárny Otrokovice metodou selektivní nekatalické redukce, dodávka stavby na klíč v konzorciu s firmou IVO International, Finsko

Investor: Teplárna Otrokovice, a.s.

Rok zpracování: 1994

Předmět díla: Instalace zařízení pro selektivní nekatalickou redukci. Zařízení bylo dodáno ve spolupráci s finskou firmou IVO International, která je také nositelem technologie.

Copyright © 2008 - 2009, EKOENGINEERING CZ, s.r.o.