Reference

Rok 1996-98
Odsíření Teplárny Otrokovice metodou rozprašování absorpce, dodávka stavby na klíč
Rok 1996-97
Suchý odběr popílku Elektrárny Opatovice, dodávka stavby na klíč v konzorciu s firmou IVO International, Finsko
Rok 1995-96
Dálková doprava popílku v Elektrárně Chvaletice, dodávka stavby na klíč
Odprášení spalin Teplárny Přerov tkaninovými filtry, dodávka stavby na klíč
Rok 1995
Pneumatická doprava aditiva pro fluidní kotel Elektrárny Ledvice, dodávka dílčího souboru
Dokumentace vlivu stavby rekonstrukce výtopny Červený mlýn (kogenerační jednotka) na životní prostředí
Dokumentace stavby rekonstrukce výtopny Červený mlýn (kogenerační jednotka) pro územní řízení
Rok 1994-95
Projekty pro územní rozhodnutí a stavební povolení rekonstrukcí ve výtopně Krnov a výtopně Frýdek-Místek
Skladové hospodářství popílku a míchací centrum na výrobu stabilizátu z popílku v Elektrárně Chvaletice, dodávka stavby na klíč
Pneumatická doprava a skladování popílku a ložového popele fluidního kotle 350 t/h v Elektrárně Tisová, dodávka technologie provozních souborů

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]Realizovaný projekt

Odsíření Teplárny Otrokovice metodou rozprašování absorpce, dodávka stavby na klíč

Odsíření Teplárny Otrokovice metodou rozprašování absorpce, dodávka stavby na klíč

Investor: Teplárna Otrokovice, a.s.

Rok zpracování: 1996-98

Předmět díla: Dodávka "na klíč" kompletního zařízení pro čištění spalin tří kotlů Teplárny Otrokovice od oxidu siřičitého, oxidu sírového, chloridů, fluoridů a tuhých znečišťujících látek, včetně veškerých pomocných provozních souborů.

Copyright © 2008 - 2009, EKOENGINEERING CZ, s.r.o.