Reference

Rok 2001
Ocelové konstrukce, hospodářství sypkých hmot
Rok 2000-2001
Plynová kotelna 40t/h
Kotelna na spalování biomasy pro centrální zásobování teplem
Rok 1999-2000
Kotel na odpadní teplo za sklářskou vanou č.52 Teplárny Kyjov
Dodávka kompresorové stanice
Kogenerační jednotka 7,2MW
Rok 1998-2000
Rekonstrukce kotle 420 t v elektrárně Govora
Rok 1998-1999
Kotel na odpadní teplo za sklářskou vanou č.51 Teplárny Kyjov
Spalinové kotle a stavební část pro "Nový zdroj s paroplynovým cyklem v Teplárně Kyjov"
Rok 1997-1998
Dodávka technologického zařízení pro suchou dopravu popílku pro stavbu odsíření Elektrárny Vojany
Dodávka technologického zařízení pro vykládku vápence pro stavbu odsíření Elektrárny Vojany
Dodávka kompresorové stanice pro stavbu odsíření Elektrárny Vojany
Dodávka sil pro popílek, ložový popel a vápenec na stavbu fluidní kotel Teplárny Olomouc
Dodávka technologického zařízení pro odpopílkování fluidních kotlů Teplárny
ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]Realizovaný projekt

Kotelna na spalování biomasy pro centrální zásobování teplem

Kotelna na spalování biomasy pro centrální zásobování teplem

Investor: město Bystřice nad Pernštejnem

Rok zpracování: 2000-2001

Předmět díla: vybudován funkčního systému centrálního zásobování teplem. Pro zajištění ekonomické, ekologické a hospodárné funkce CZT v Bystřici nad Pernštejnem byla zapotřebí rekonstrukce CZT, včetně zdroje tepla – uhelné kotelny.

Copyright © 2008 - 2009, EKOENGINEERING CZ, s.r.o.