Profil firmy

Společnost Ekoengineering CZ, s.r.o. byla založena na základě majetkového převzetí projekční a inženýrské části firmy Ekoenegineering a.s. v roce 2007, která má zkušenosti v oblasti energetických staveb. Firma navazuje svoji tradicí na Hutní projekt Brno s.p., který firma privatizovala v roce 1992.
Společnost Ekoengineering CZ, s.r.o. je 100 % vlastněna firmou Technoprojekt, a.s. která svým multiprofesním týmem a jeho schopnostmi poskytuje podporu při zabezpečování všemi profesemi potřebnými ke zpracování komplexní dokumentace.
Nabízíme přípravu architektonického a projekčního řešení včetně vizualizace pro následující druhy staveb:
- občanská výstavba (novostavby a rekonstrukce škol,
mateřských školek, nemocnic, knihoven, kulturní domy, sportovní areály, stadióny, tělocvičny, kanceláře, rodinné domy),
- architektonické návrhy průmyslových hal a rozmístění
výrobního závodu
- průmyslová výstavba (technologické parky,
průmyslové areály)
- urbanistické řešení části města a obcí (zklidnění
dopravy, humanizace, estetizace),
- kulturní památky (kostely, radnice, fary, měšťanské
domy ),
- urbanistické řešení průmyslových zón a regenerace
brownfieldů.

Realizovaný projekt

Spalinové kotle a stavební část pro Nový zdroj s paroplynovým cyklem v Teplárně Kyjov

Spalinové kotle a stavební část pro "Nový zdroj s paroplynovým cyklem v Teplárně Kyjov"

Investor: Teplárna Kyjov, a.s.

Rok zpracování: 1999

Předmět díla: dodávka dvou kotlů na odpadní teplo, tepelné úpravy napájecí vody, napájecí stanice kotlů a stavební část paroplynového zdroje.

Kariéra

Společnost Ekoengineering momentálně nenabízí žádná volná pracovná místa...Copyright © 2008 - 2009, EKOENGINEERING CZ, s.r.o.